En vandring med Gösta Mähler

Gösta och jag gjorde en vandring ned till det ställe där Nils Erik Mähler, född 1856 i Resele och död 1920, byggde upp den första smedjan efter Vigdaån. Här fanns en timmerränna vid sidan av smedjan men både den och smedjan finns inte längre. Drivkraften till vattenhjulet inne i smedjan tog man från en uppbyggd damm längre upp i ån.

Matrialet från smedjan transporterades med häst efter en väg upp efter nipan och så vidare till Selsjön. I samband med transporten dit hämtades också grejor som kommit med tåget. Det var Göstas farbror som gjorde körslorna på vintern bl a till Åsele. De första plogarna – den s k viggdaplogen – tillverkades här nere. Plogen vid Mählers släktförenings smedja nere på Bruket i Sollefteå är också en viggdaplog. Man klippte ut bitarna ur stålet innan man med värmens hjälp tillverkade plogen.

Smedjan nere vid älven existerade inte så länge eftersom vattenflödet skar bort strandkanten när det var högvatten på våren vid flera tillfällen. Han beslutade därför att flytta upp smedjan efter Viggdaån. Den första smedjan var byggd av träd, men den brann upp efter några år och därför kom man på att bygga en smedja av lertegel. En brandmästare från Sundsvall var dit och byggde en ugn och i den brände man teglet. Teglet var något större än normalteglet och det var därför litet klumpigare. Man byggde upp smedjan i två våningar och samtidigt byggdes ”gammelfarsstugan” för Nils Erik hade gift om sig med Kristina. Hans bröder och en syster hade åkt till Amerika. Göstas far Carl August drev smedjan uppe i Viggda till någon gång under krigsåren på 1940-talet. Det var dåligt med förbindelser dit upp och för att komma närmare kunderna måste man flytta. När smedjan revs och flyttades så fanns grunden kvar och han sålde den till sin halvbror, som byggde en såg och som producerade mycket. Denne sågverksägare sålde den vidare till en bonde som skulle göra en kraftstation här. Han rev bort tuben och köpte en ny plasttub som ligger däruppe, men miljöfolket satte stopp för denna utbyggnad. Kvar i byggnaden finns en hel del sågverksredskap.

Man lade ner smedjan i Viggda och etablerade sig i Näsåker. Gösta och hans bror bodde ovan verkstaden. Fadern var endast med i ett år efter det hade byggts. Då hade fadern fått för sig att han skulle sälja och han kom med ett färdigt köpekontrakt som innehöll verkstaden, inneliggande lager och jordbruket. Ett mycket förnämligt pris så det var ingenting att säga om det.
Det kändes litet gruvsamt för oss för vi hade inte några sparade slantar eller något annat för vi hade inte haft någon lön utan bara mat och logi. Behövde vi köpa oss någonting så fick vi be om pengar. När det gällde företaget måste vi gå till banken och låna pengar.
1964 flyttades verkstaden till den nuvarande verkstadsplatsen. Kommunen köpte den gamla verkstaden och så skulle vi bygga den nya. Det var ingenjör Sven Eriksson som ritade det nya verkstadshuset.

Olof G Strömberg

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.